Трета среща на Доркбот София се състоя на 7 юни 2004 г.

За третата ни среща имахме удоволствието отново да видим един добре познат участник – Иван Бачев, който този път представи своя “Еходистофон”. Еходистофонът е „инструмент” комбинация от „детски телефон” и „микрофония”. Целта му е да изследва свойствата на звука да „пътува” и да се „предава” в пространството.

Иван Бачев @Доркбот София, 2004

Вторият ни участник беше Желко Терзиев, който онлайн сподели с нас лични и не толкова лични кратки съобщения (sms-и) . Като публикува в интернет всички кратки съобщения, които получава на мобилния си телефон, той поставя въпроса за границата между лично-публичното, отношението дистанция-близост, и най-вече за правото на собственост и на повторна употреба на лични данни.

Желко Терзиев @Доркбот София, 2004

Доркбот-София се организира и координира от Рене Беекман в партньорство с галерия Ирида и Електроразпределение – Столично” ЕАД

Irida Gallery logo Electrorazpredelenie Stolichno logo