Четвъртата среща на Доркбот София се състоя на 28 април 2011 г. в The Fridge.

Публилката @Доркбот София, 2011

На четвъртата среща имахме удоволствието да изслушаме презентацията на Валентин Николов на тема „Киборги – митове или реалност”. Той представи на живо две от неговите настоящи разработки – хлебарка-киборг и проекта си за проследяване на погледа чрез електроди.

Той направи две демонстрации за различен контрол при използване на електроди, регистриращи активността на нервната система. В първия пример той ни демонстрира как може да бъде контролирана компютърна анимация чрез поглед, а с втората демонстрация ни показа как чрез свиване на ръката си може да управлява изкуствена ръка-робот.

Валентин Николов @Доркбот София, 2011

Вторият презентатор беше Симеон Янчев от Роботев, който представи работата си по проекта “Свой/Чужд” на руския художник Олег Мавромати. Той ни разказа повече за това, как едно онлайн гласуване може да бъде свързано с физическия свят и да се превърне в електрически стол чрез електрошок.

Симеон Янчев @Доркбот София, 2011

Третият ни презентатор беше Ангел Петков, който представи работата на екипа на Кинетик. Той ни разказа малко повече за идеята, която стои зад кинетичните скулптори, които изработва заедно със своя екип.

Ангел Петков @Доркбот София, 2011

Доркбот София се организира и координира от Рене Беекман и Албена Баева
в партньорство с the fridge и Роботев.

the fridge logo Robotev logo